Tolkning

Kulturel og sproglig assistance

Vil du sikre dig, at du bliver forstået 100 procent korrekt på et sprog du forstår nada af?

Skal du søge advokatbistand, forhandle handelskontrakter, holde salgspræsentationer eller noget helt fjerde i en portugisisk-sproget sammenhæng?

Uanset om sammenhængen er privat eller professionel, kan jeg tilbyde dig en stemme, der betyder at du kan blive ved med at være dig selv, bare på portugisisk. Dit budskab bliver formidlet professionelt, nuanceret og loyalt til din målgruppe, og du får frigivet tid og energi til at kunne koncentrere dig om det du er god til.

Jeg har mange års erfaring i tolkning for virksomheder, privatpersoner, myndigheder og organisationer, og tolker for f.eks. tekniske udvalg, domstole, arbejdsmarkedsorganisationer, humanitære organisationer, konferencer, politiske møder, forhandlinger, lovgivningsarbejde, auditering, formidling af dansk arbejdskultur såvel som ved virksomhedsbesøg i Brasilien, Angola, Portugal, Mozambique m.v.

Generelt følges Justitsministeriet vejledende retningslinjer for honorering af tolke og translatører.

Simultantolkning
Simultantolkning er den mest anvendte form for tolkning ved møder og konferencer. Det er den mest flydende og diskrete form, eftersom dine tilhørere vil nyde godt af en fremstilling af dit indlæg på portugisisk, samtidig med at du holder det. De vil således kunne interagere spontant med dig på deres eget modersmål, via tolken. Denne tolkeform kræver specialiseret udstyr som lydtæt tolkekabine, headsets, mikrofoner og tolkerelæ.
Hvisketolkning
Hvisketolkning bliver for det meste anvendt ved møder og konferencer med færre deltagere, og foregår ligeledes simultant, men tolken er ikke lukket inde i et glasbur, men sidder ved siden af den enkelte mødedeltager, der skal nyde godt af hvisketolkningen (og som får “hvisket tolkningen ind i øret”), eller hvisketolker til flere mødedeltagere ved hjælp af mikrofon og headsets.
Konsekutiv tolkning
Konsekutiv tolkning egner sig bedst til præsentationer, eller andre former for envejs-kommunikation. Her tager tolken noter mens taleren fortæller og fremviser produkter/slides/installationer, og tolken holder derefter indlægget på det sprog, der skal tolkes til.
Dialogtolkning
Dialogtolkning er meget anvendt i retssystemet og ved forhandlinger, og er den mest tidskrævende, men også den der minder mest om almindelig samtale. Den ene tolkebruger taler, hvorefter tolken tolker det sagte for den anden tolkebruger, der så svarer, hvorefter tolken tolker dette for den første tolkebruger. Formen betyder at ansigtsudtryk, gestik, betoning o.s.v. kan få en mere fremtrædende rolle end ved de øvrige tolkeformer. Det er derfor den ideelle tolkeform ved f.eks. afhøringer og andre former for kommunikation, hvor det nonverbale kan være en meget afgørende del af budskabet.

Bibi er velforberedt, meget vidende, fleksibel, utrolig dygtig til at tolke både ord og udtryk; med en personlighed, der inviterer til samarbejde og skaber både respekt og behagelig stemning. Hermed den bedste anbefaling

Connie Mark Skovbjerg

Landdistriktskoordinator, Sønderborg Kommune

Master in European conference interpreting (EMCI) fra Copenhagen Business School
Statsautoriseret translatør og tolk i portugisisk med beskikkelse af Erhvervsstyrelsen
Akkrediteret som konferencetolk for EU-institutionerne (Portugisisk/engelsk->dansk)

Hvad kan jeg gøre for dig?

Bibi Braunstein

Statsautoriseret translatør og konferencetolk i Portugisisk

VICE VERSA

KNABROSTRÆDE 3, PORTEN TIL HØJRE
DK-1210 KØBENHAVN K
(se kort)

Mail: bibi@vice-versa.me | Tlf: +45 23 63 30 30

CVR: 31904617

Find vej

Indgang fra porten til højre ,lige overfor julebutikken via vinbutikken, Vinho.

 

Indgang til Vice-versa gennem Vinho-butikken